= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: JSTOR

  • JSTOR (Journal Storage)

    Populär

    Tidskrifterna är lagrade från sina startår, några så långt tillbaka som från 1800-talet, fram till en så kallad "moving wall". Detta innebär att det alltid finns en lucka på 3 - 5 år mellan det senast publicerade numret av en tidskrift och det senast tillgängliga numret i JSTOR.

    Mer info