= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: InfoTorg

  • Rättsbanken (InfoTorg Juridik)

    Populär

    Domstolspraxis: Högsta domstolens domar och domar från hovrätterna i fulltext 1960- (referat från 1949-), domar från Högsta förvaltningsdomstolen/ Kammarätterna/ Förvaltningsdomtolar, Arbetsdomstolens domar i fulltext 1974- , Regeringsrätten 1972-, Marknadsdomstolen 1978, m.m. Riksdagstryck: propositioner 1971 (1971-1992/93 urval med utgångspunkt från gällande SFS, 1993/94-alla)) -, kommittédirektiv 1987-, utskottsbetänkanden 1989/90-, snabbprotokoll 1989/90-. Europarätt inklusive Celex. Referenser till litteratur och tidskriftsartiklar. Nyhetstjänst som man kan prenumerera på inom olika rättsområden.

    Mer info