= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers)

  • IEEE Xplore

    Populär

    Innehåller alla IEEE:s och IEE:s (The Institution of Electrical Engineers) tidskrifter, konferensrapporter och standarder. Totalt finns c:a 1.000.000 dokument tillgängliga i fulltext. Index och abstracts tas från databasen INSPEC. Dessa organisationer räknas till världens ledande sammanslutningar av forskare inom elektronik- och datorområdet.

    Mer info