= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Folke Bernadotteakademin

  • Folke Bernadottesamlingarna (FBS)

    Folke Bernadottesamlingarna (FBS) har skapats för att underlätta forskning, studier och utbildning genom att samla dokument rörande svenskt deltagande i internationella fredsinsatser i ett lättåtkomligt digitalt arkiv. Sveriges deltagande i fredsbevarande insatser är omfattande och långvarigt. Den första insatsen kan spåras till år 1849. Folke Bernadottesamlingarna (FBS) är ett digitalt forskningsarkiv, som innefattar alla offentliga handlingar som berör svenska fredsbevarande insatser.

    Mer info