= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: European commission

  • OpenAIRE

    Fri tillgång till publikationer och forskningsdata från EU-finansierade forskningsprojekt. OpenAIRE är ett nav för forskning inom EU. I OpenAire samlas fritt tillgängliga forskningspublikationer samt forskningsdata in från olika arkiv runt om i Europa. Syftet är att knyta ihop de olika delarna inom publicering och vetenskaplig kommunikation: publikationer, forskningsdata, finansiärer, forskare, organisationer och datakällor.

    Mer info