= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Dansk biblioteksCenter

  • Bibliotek.dk

    Samkatalog för de danska offentliga biblioteken. Databasen innehåller över 9.000.000 poster. Över 650 bibliotek har sitt bestånd sökbart i databasen.

    Mer info