= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Central Intelligence Agency (CIA)

  • The World Factbook

    Mängder med uppgifter om världens länder: statsskick, geografi, statistik, språk, religion, ekonomi, militärväsende m.m.

    Mer info