= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Cambridge University Press

  • Cambridge Dictionaries Online

    Sju olika lexikon är sökbara: Cambridge Advanced Lerner´s Dictionary; Cambridge Dictionary of American English; Cambridge International of Idioms; Cambridge International Dictionary of Phrasal Verbs; Cambridge Klett Compact, French-English; Cambridge Klett Compact, Spanish-English.

    Mer info