= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: British Library

  • British Library Public Catalogue

    Ett av världens största bibliotek. The British Library Public Catalogue (BLPC) är ett webgränssnitt till British Library´s huvudsakliga kataloger. Katalogerna är uppdelade efter material som endast är tillgängligt via läsesalar och material tillgängligt för fjärrlån. Du kan välja att söka i en katalog eller samtliga kataloger.

    Mer info