= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Amazon.com

  • Internet movie database

    IMDb är en av de största och mest heltäckande filmdatabaserna på Internet. Ger information om filmer, tv-program, datorspel etc. från hela världen. Innehåller även uppgifter om skådespelare, regissörer, filmarbetare och filmbolag.

    Mer info