= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: ACM (Association for Computing Machinery)

  • ACM Digital Library

    Populär

    ACM Digital Library ger tillgång till bibliografiska referenser, abstracts och fulltextartiklar inom informationsteknologi och programmering. Databasen innehåller fulltext av alla ACM:s tidskrifter, nyhetsbrev och konferenser från och med 1947, samt ett antal övriga publikationer från relaterade organisationer. Dessutom finns ACM Online Guide to Computing Literature med över 1 miljon referenser till bibliografiskt material. Alla dokument klassificeras enligt ACM Computing Classification Scheme (CCS).

    Mer info