= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Emerald Publishing Limited

  • Emerald

    Populär

    Artiklar från c:a 240 tidskrifter från MCB University Press inom främst företagsekonomi, marknadsföring och informationsvetenskap. Även några tekniska tidskrifter. Merparten är tillgängligt i fulltext från 1994. Abstracts från 1989.

    Mer info