= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Fria databaser

 • AfricaLit Plus

  Nordiska Afrikainstitutets katalog innehåller referenser till böcker, tidskriftsartiklar, bokkapitel, officiella handlingar etc.

  Mer info

 • AGRICOLA (AGRICultural Online Access)

  Databasen innehåller mer än 3.000.000 referenser till tidskriftsartiklar, böcker, kapitel ur böcker, konferensrapporter, tekniska rapporter, serier m.m. Innehåller främst poster från 1970 och framåt, men här finns även en del äldre material, t. ex. referenser till tryckt material från 1600-talet. En hel del länkar till fulltextmaterial finns.Täcker in alla större ämnen inom lantbruksområdet.

  Mer info

 • Alex Catalogue of Electronic Texts

  Innehåller amerikansk och engelsk litteratur samt västerländsk filosofi i e-boksformat. Totalt ca 650 titlar. Nedladdningsbara i pdf-format samt som Newton Paperback, PalmPilot och Rocket eBook.

  Mer info

 • Arbline

  Specialiserad databas på arbetslivsfrågor. Arbline är Arbetslivsbibliotekets avslutade katalog och databas inom arbetsliv och arbetsmiljö. Den innehåller referenser till böcker, forskningsrapporter, nordiska tidskriftsartiklar etc. Arbline täcker svensk och utländsk forskning och praktik inom området från 1980-talet till och med 2006. Databasen är en deldatabas i LIBRIS.

  Mer info

 • ArXiv.org

  E-printarkiv skapat av Cornell university. Arkiv fokuserat på fysik, matematik, datavetenskap och biologi.

  Mer info

 • Bibliografi over Dansk kunst

  ”Bibliografien omfatter dansk og udenlandsk litteratur om arkitektur, billedkunst og kunstindustri.”

  Mer info

 • Bibliography of the History of Art (BHA)

  Innehåller äver Bibliography of the History of Art (BHA)

  Mer info

 • Bibliotek.dk

  Samkatalog för de danska offentliga biblioteken. Databasen innehåller över 9.000.000 poster. Över 650 bibliotek har sitt bestånd sökbart i databasen.

  Mer info

 • Bibsys

  Nationellt bibliotekssystem för de norska special- och forskningsbiblioteken. Norges motsvarighet till Libris. Från BIBSYS kan du fritt söka efter böcker och andra publikationer som finns vid universitetsbiblioteken i Norge, Nationalbiblioteket samt vid andra forskningsinstitutioner.

  Mer info

 • Bolagsfakta

  Information om svenska bolag och organisationer. Innehåller finansiell information såsom t.ex. årsredovisningar, delårsrapporter, pressreleaser.

  Mer info

 • British Library Public Catalogue

  Ett av världens största bibliotek. The British Library Public Catalogue (BLPC) är ett webgränssnitt till British Library´s huvudsakliga kataloger. Katalogerna är uppdelade efter material som endast är tillgängligt via läsesalar och material tillgängligt för fjärrlån. Du kan välja att söka i en katalog eller samtliga kataloger.

  Mer info

 • ByggDok

  Material med inriktning på bygg. Fritt tillgänglig. Uppdateras ej. I "BYGGDOK Kunskapsbank: Fastighet Bygg Miljö 1966-2006", finns en kvarts miljon sammanfattningar till både svenska, nordiska och ett urval internationella tidskriftsartiklar, böcker, forskningsrapporter inkl. examensarbeten, branschföreskrifter, lagar och regler etc.

  Mer info

 • Cambridge Dictionaries Online

  Sju olika lexikon är sökbara: Cambridge Advanced Lerner´s Dictionary; Cambridge Dictionary of American English; Cambridge International of Idioms; Cambridge International Dictionary of Phrasal Verbs; Cambridge Klett Compact, French-English; Cambridge Klett Compact, Spanish-English.

  Mer info

 • CERN Document Server

  Över 900.000 bibliografiska poster, inklusive 320.000 dokument i fulltext, av intresse för forskare och studenter inom partikelfysik och relaterade områden. Omfattar förhandstryck, artiklar, böcker, tidskrifter, fotografier och mycket mer.

  Mer info

 • Cision Wire

  Årsredovisiningar, bokslutsrapporter. pressmeddelanden och annan företagsinformation. Finns även i dansk, norsk, finsk, tysk och engelsk version.

  Mer info

 • ClinicalTrials

  ClinicalTrials är ett register över kliniska prövningar från ca 175 länder.

  Mer info

 • CogPrints (Cognitive Sciences Eprint Archive)

  Mer info

 • Collection of Computer Science Bibliographies

  Innehåller över 1 miljon referenser till artiklar, tekniska rapporter, konferensbidrag, bibliografier m.m. inom det datavetenskapliga området. Vissa referenser är länkade till fulltext.

  Mer info

 • Database for statistikk om høgre utdanning (DBH): Publiseringskanaler

  Det norska registret över auktoriserade vetenskapliga publiceringskanaler (tidskrifter, serier och förlag), även kallat ”norska listan”.

  Mer info

 • Digital Library of MIT Theses

  Innehåller avhandlingar som efterfrågats och därför scannats och tryckts eller skickats elektroniskt till beställaren. Äldsta avhandlingen är från 1888.

  Mer info

 • Dimensions

  Dimensions is a linked research knowledge system that re-imagines discovery and access to research. Developed by Digital Science in collaboration with over 100 leading research organizations around the world, Dimensions brings together grants, publications, citations, alternative metrics, clinical trials, patents and policy documents to deliver a platform that enables users to find and access the most relevant information faster, analyze the academic and broader outcomes of research, and gather insights to inform future strategy. (From Digital Science)

  Mer info

 • DiVA

  DiVA (Digitala vetenskapliga Arkivet) är Högskolan i Halmstads publikationsdatabas för elektronisk publicering och registrering av forskningspublikationer samt studentuppsatser.

  Mer info

 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)

  Populär

  Drygt 1200 tidskrifter, varav ca 300 är sökbara på artikelnivå.

  Mer info

 • Eddifah

  Databasen är under uppbyggnad. Syftet är ytterst att göra det möjligt att skapa allmänt tillgängliga kataloger och arkivförteckningar över bibliotekens handskriftssamlingar och personarkiv.

  Mer info

 • Espacenet : patent search

  Espacenet offers free access to more than 80 million patent documents worldwide, containing information about inventions and technical developments from 1836 to today.

  Mer info

 • EUR-Lex

  Juridiskt material i EG/EU. Databasen innehåller referenser eller fulltext av lagstiftning, förarbeten, EG-domar mm. Ny lagstiftning förs först in som referens och kompletteras senare med den fullständiga texten. Äldre, ej gällande material, finns endast kvar som referens.

  Mer info

 • Eurostat

  EU-statistik Themes: Key EU policies indicators General statistics (inkl. regionalstatistik) Economy and finance Population and social conditions Industry, trade and services Agriculture and fisheries External trade Transport Environment and energy Science and technology

  Mer info

 • FASS

  På FASS.se finns aktuell information om samtliga Sveriges godkända läkemedel. Förutom läkemedelsinformation finns det patientinformation, information om patientorganisationer, en läkarbok m.m. FASS.se består av tre delar: en portal för allmänheten, en för förskrivare och en för djur.

  Mer info

 • Folke Bernadottesamlingarna (FBS)

  Folke Bernadottesamlingarna (FBS) har skapats för att underlätta forskning, studier och utbildning genom att samla dokument rörande svenskt deltagande i internationella fredsinsatser i ett lättåtkomligt digitalt arkiv. Sveriges deltagande i fredsbevarande insatser är omfattande och långvarigt. Den första insatsen kan spåras till år 1849. Folke Bernadottesamlingarna (FBS) är ett digitalt forskningsarkiv, som innefattar alla offentliga handlingar som berör svenska fredsbevarande insatser.

  Mer info

 • FPO : IP Research & Communities (Free patents online, Freepatentsonline)

  Söksystem för patent.

  Mer info

 • FreeBooks4Doctors

  Innehåller över 600 e-böcker i fulltext. Du kan söka böcker genom att bläddra i titelindexet eller via specialitet.

  Mer info

 • FreeMedicalJournals.com

  Innehåller över 1340 e-tidskrifter i fulltext. Du kan söka tidskrifter genom att bläddra i titelindexet eller via specialitet.

  Mer info

 • Georegister

  Referensdatabas om Sveriges geologi från SGU (Sveriges geologiska undersökning). Innehåller en kartgenerator.

  Mer info

 • GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolans bibliotekskatalog)

  Databas över idrottslitteratur samt områden som medicin, folkhälsa, psykologi och pedagogik. Databasen innehåller hänvisningar till böcker, artiklar, audiovisuellt material, bokkapitel, konferensmaterial, pressklipp, examensarbeten från olika högskolor och universitet samt forskningsrapporter.

  Mer info

 • Global Health Observatory

  Information om global hälsa.

  Mer info

 • Google Books

  Sök i bokens fulltext, hitta det som intresserar dig och få reda på var du kan få tag i boken. En del böcker finns tillgängliga i fulltext, för en del ges utdrag och för andra endast bibliografisk information.

  Mer info

 • Google Patent Search

  Google Patents covers the entire collection of issued patents and millions of patent application made available by the USPTO-from patents issued in the 1790s through those most recently issued in the past few months. All documents available through Google Patents originate from the United States Patent and Trademark Office (USPTO), the European Patent Office (EPO), and the World Intellectual Property Organization (WIPO).

  Mer info

 • Halland i litteraturen (Hallandsbibliografin)

  I hallandsbibliografin ”Halland i litteraturen” förtecknas böcker, artiklar, bokkapitel, småtryck m.m. om Halland. I oktober 2006, när bibliografin blev tillgänglig, fanns ca 7 000 dokument i databasen. Hallandsbibliografin uppdateras kontinuerligt. Retroaktivt läggs äldre material från de tryckta hallandsbibliografierna in. i Januari 2012 finns 12 900 poster i bibliografin.

  Mer info

 • Halmstad stadsbibliotek

  På biblioteket kan du låna bl a böcker, CD-skivor, videofilmer och språkkurser.Stadsbiblioteket har en hel del litteratur som används på utbildningar på Högskolan.

  Mer info

 • HathiTrust Digital Library

  HathiTrust är en mycket omfattande databas med digitaliserat innehåll från olika forskningsbibliotek. Innehållet kommer från digitaliseringsprojekten Google Books, Internet Archive samt även från biblioteken själva. Av ca. 13 milj. dokument är över 4,8 milj. dokument fritt tillgängliga. Currently Digitized (status per 16 Dec 2014) • 13,003,961 total volumes • 6,646,253 book titles • 342,295 serial titles • 4,551,386,350 pages • 583 terabytes • 154 miles • 10,566 tons • 4,874,422 volumes(~37% of total) in the public domain

  Mer info

 • Highwire Press

  Referens- och fulltextdatabas. Fri tillgång till ca 980 000 artiklar i fulltext från ca 880 vetenskapliga tidskrifter. Vetenskaplig information inom medicin, samhällsvetenskap, fysik, biologi m.m.

  Mer info

 • Historisk bibliografi (Norhist)

  Referenser till böcker, småtryck, monografier i serier och artiklar i tidskrifter och årsböcker, utgivna i Norge 1980-1997. Ingen språklig begränsning, men det mesta är på norska.

  Mer info

 • Ingenta Connect

  Databasen (som har införlivat UnCover) innehåller referenser och abstracts till över 15 milj. artiklar från över 28.000 tidskrifter.

  Mer info

 • Institut Nicod Electronic Archive

  Mer info

 • International Monetary Fund Publications

  Du kan använda deras sökgränssnitt elller välja att bläddra via titel, författare eller ämne.

  Mer info

 • Internet movie database

  IMDb är en av de största och mest heltäckande filmdatabaserna på Internet. Ger information om filmer, tv-program, datorspel etc. från hela världen. Innehåller även uppgifter om skådespelare, regissörer, filmarbetare och filmbolag.

  Mer info

 • ISO Standards catalogue

  There are three ways to find the standard you are looking for: -You can browse by ICS (International Classification for Standards). ICS is a way of classifying standards into fields such as electrical engineering or paper technology. -You can browse by TC (technical committees). ISO standards are developed by experts from TCs focusing on all kinds of different subjects from screw threads to shipping technology. By clicking on the TC you can see all the standards published by this group of experts. -You can search the standards catalogue using a key word or the number of the standard (all ISO standards are numbered) for example ‘quality management’ or ‘9001’ to find ISO 9001.

  Mer info

 • Journals of the American Medical Association

  Mer info

 • Kompass

  Innehåller information om 1,8 miljoner företag, 3,5 miljoner befattningshavare och över 700.000 varumärkesnamn och agenturer världen över. Eget klassifikationssystem innehållande c:a 50.000 rubriker över varor och tjänster, översatt till c:a 40 språk.

  Mer info

 • KVINNSAM

  KVINNSAM är en del av den totala Libris-databasen. KVINNSAM är en tvärvetenskaplig referensdatabas med svensk och utländsk genusvetenskaplig litteratur ur Göteborgs universitetsbiblioteks bestånd. KVINNSAM innehåller c:a 100.000 referenser.

  Mer info

 • KVK (Karlsruher Virtueller Katalog)

  Detta är inte en nationell bibliotekskatalog. Men det går att söka i en mängd tyska, främst universitetsbibliotek, bibliotekskataloger samtidigt. Det går också att söka i utländska nationella bibliotekssystem. Totalt kan du söka bland 75.000.000 titlar.

  Mer info

 • Legimus (Talboks- och punktskriftsbiblioteket - TPB)

  Legimus har ersatt den gamla katalogen som myndigheten Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB hade. Myndigheten heter numera MTM. TPB har bytt namn till Myndigheten för tillgängliga medier. MTM:s katalog, där du kan söka och låna anpassade böcker heter Legimus.

  Mer info

 • Library of Congress Online Catalog

  Katalogen innehåller c:a 12.000.000 titlar till böcker, seriella publikationer, data-filer, manuskript, kartor, musik, ljudinspelningar och visuellt material.

  Mer info

 • Libris

  Söker i Sveriges universitets-, högskole- och forskningsbiblioteks bestånd. Totalt c:a 6.000.000 titlar är sökbara. Går att se vilka bibliotek som har en viss publikation samt om publikationen finns tillgänglig för utlån eller ej.

  Mer info

 • Litteraturbanken

  I Litteraturbanken får du tillgång till elektroniska versioner av ett urval svenska skönlitterära klassiker samt centrala verk inom ämnesområdet humaniora.

  Mer info

 • MathWorld

  Fri nätresurs som täcker matematikens huvudområden och underdiscipliner, med bl.a. formelsamlingar.

  Mer info

 • NAD (Nationell Arkivdatabas)

  Den Nationella Arkivdatabasen (NAD) är en sökbar databas som innehåller uppgifter om arkivmaterial i svenska arkiv, bibliotek och museer. NAD byggs upp genom sammanläggning av olika arkivdatabaser, vilka i sin tur representerar en lång rad arkivförvarande institutioner i Sverige.

  Mer info

 • NCBI databases

  Sökning i olika databaser vid amerikanska National Center for Biotechnology Information

  Mer info

 • NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations)

  Mer info

 • Norart - norsk artikeldatabas

  Referanser til artikler fra ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Fra 2004 er basen utvidet med ca 60 norske og nordiske vitenskapelige tidsskrifter. Basen starter 1980. Tidsskriftene Edda, Samtiden, Syn og segn er analysert tilbake til 1965 og 7 teologitidsskrifter tilbake til startår (eldste år: 1894). I perioden 1992 til 1998 ble nær sagt samtlige norske helse- og sosialfaglige tidsskrifter analysert.

  Mer info

 • Norsk kunsthistorisk bibliografi (KUNSTBIB)

  ”Norsk kunst (basene Falck og Langballe); Norsk kunst, kunstteori, utenlandsk kunst (kun behandlet av norske forfattere) (basen ARLIS); Kunstindustri og boligarkitektur (basen Bonytt) Basene ARLIS og Falck: Referanser til bøker, artikler fra bøker og periodika, (ARLIS og Langballe: også utstillingskataloger) - utgitt i Norge og i utlandet inntil 1971 (Langballe), 1971-1986 (Falck), 1992- (ARLIS - men også eldre når det gjelder Edv. Munch); Bonytt: tidsskriftartikler 1941-1970, 1991- (da registrert i ARLIS). For flere detaljer, se hver enkelt bases beskrivelse.”

  Mer info

 • OAIster

  OAIster är en samkatalog för miljontals poster som hämtats från olika öppna arkiv från hela världen med hjälp av Open Archives Initiative Protocol för metadata Harvesting (OAI-PMH). Omfattar OAIster mer än 25 miljoner poster från fler än 1.100 institutioner.

  Mer info

 • OpenAIRE

  Fri tillgång till publikationer och forskningsdata från EU-finansierade forskningsprojekt. OpenAIRE är ett nav för forskning inom EU. I OpenAire samlas fritt tillgängliga forskningspublikationer samt forskningsdata in från olika arkiv runt om i Europa. Syftet är att knyta ihop de olika delarna inom publicering och vetenskaplig kommunikation: publikationer, forskningsdata, finansiärer, forskare, organisationer och datakällor.

  Mer info

 • PARLINE

  Databas med material om parlament, val, konstitutioner, politik m.m. (1992-).

  Mer info

 • Patentscope

  PATENTSCOPE Search is the FREE OF CHARGE search service provided by the World Intellectual Property Organization (WIPO) that allows you to access millions of patent documents, namely: • International Patent Applications under the PCT • Regional and national patent collections from 25 participating countries: ARIPO, Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El salvador, EPO, Guatemala, Honduras, Israel, Mexico, Morocco, Nicaragua, Panama, Peru, Republic of Korea, Singapore, South Africa, Spain, Uruguay, Viet Nam

  Mer info

 • PEDro - Physiotherapy Evidence Database

  Innehåller både referenser till randomiserade kontrollerade studier och systematiska litteraturöversikter inom sjukgymnastik. Även länkar till fulltext.

  Mer info

 • Project Gutenberg

  En mängd kända och viktiga texter fritt tillgängliga. Klassiska verk från början av århundradet, av författare som Shakespeare, Poe och Dante. I dag innehåller databasen över 6000 e-böcker. Du kan söka eller bläddra via författare eller titel.

  Mer info

 • Projekt Runeberg

  Projekt Runeberg innehåller en samling av digitala faksimilutgåvor. I dag uppgår databasen till över 596.000 bok- och tidningssidor från över 1100 titlar.

  Mer info

 • PubMed

  Databasen som produceras of National Library of Medicine täcker områdena allmän och klinisk medicin, omvårdnad, rehabilitering och odontologi. Artiklar ur drygt 4 000 tidskrifter indexeras varav ca 550 inom omvårdnad och rehabilitering. Ca 21 milj. referenser från 1946 och framåt. Länkar till artiklar i fulltext. PubMed inkluderar MeSH-tesaurus samt tidskriftsbläddrare. Innehåller även ej indexerad bibliografisk information direkt från förlagen.

  Mer info

 • re3data.org : Registry of research data repositories

  ”re3data.org is a global registry of research data repositories that covers research data repositories from different academic disciplines. It presents repositories for the permanent storage and access of data sets to researchers, funding bodies, publishers and scholarly institutions. re3data.org promotes a culture of sharing, increased access and better visibility of research data. The registry went live in autumn 2012 and is funded by the German Research Foundation (DFG).” (From re3data.org)

  Mer info

 • Register over vitenskapelige publiseringskanaler (Norwegian list)

  Norska listan

  Mer info

 • Riksarkivets biblioteksportal

  Gemensam bibliotekskatalog för biblioteken vid Riksarkivet, Krigsarkivet och landsarkiven i Sverige. Samlingarnas tyngdpunkt i biblioteken vid Statens arkiv ligger huvudsakligen inom ämnesområdena historia, lokalhistoria, förvaltning, biografi och släktforskning. Riksarkivet och Krigsarkivet har unika samlingar inom sina specialområden arkivlitteratur, krigsväsen och svenskt militärt tryck. Bibliotekskatalogen har en gemensam sökfunktion för alla arkivbiblioteken och en sökfunktion för respektive bibliotek.

  Mer info

 • Riksdagens dokument

  Här kan du söka efter offentliga publikationer som t.ex. riksdagsskrivelser, betänkanden & yttranden, motioner, förslag & redogörelser, propositioner m.m. Från dessa sidor kan du följa olika ärenden från förslag till beslut. SFS, Svensk författningssamling, grundlagarna och EU-nämndens protokoll m.m. hittar du också här.

  Mer info

 • Rikstermbanken

  Innehåller facktermer med definitioner av ord och begrepp och deras betydelse. I många fall kan man äves se termerna på engelska, tyska, franska. finska.

  Mer info

 • S-WoPEc, Scandinavian working Papers in Economics

  This site provides access to electronic versions of Working Papers in Economics produced at Nordic academic departments and research organizations.

  Mer info

 • SCB (Sveriges statistiska databaser)

  Statistiska data inom en mängd olika ämnesområden. Är ofta mer uppdaterad än SCB:s tryckta publikationer. Det är möjligt att välja färdiga tabeller eller skapa egna databaser. Man kan även välja att söka eller bläddra bland olika ämneskategorier. Guide och länkar till internationell statistik.

  Mer info

 • SND : Svensk Nationell Datatjänst

  ”Svensk Nationell Datatjänst, SND, är en infrastruktur för svensk forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin & hälsa. Syftet är att underlätta forskares tillgång till befintliga data, nationellt såväl som internationellt. SND ger stöd och råd under hela forskningsprocessen. Organisationen är en viktig del av forskningsinfrastrukturen och den svenska noden i ett världsomspännande nätverk av dataarkiv.” (Från SND)

  Mer info

 • Social Science Research Network, SSRN

  Forskningsinformation och forskningsrapporter inom företagsekonomi och nationalekonomi. De flesta dokument finns att hämta som fulltext.  Databasen har utökats med material inom övrig samhällsvetenskap och även humaniora.

  Mer info

 • Sondera

  I Sondera söker du samtidigt i bibliotekskatalogen LIBRIS, de svenska arkivens databas NAD och Svensk mediedatabas SMDB.

  Mer info

 • Sportline

  Databas från biblioteket vid Institut for Idræt vid Köpenhamns universitet. Sökes som deldatabas i Rex. Databasen innehåller ca 210.000 referenser, både till bibliotekets böcker och tidskriftsartiklar och kapitel ur böcker. Språk: danska, engelska, tyska, svenska m.m.

  Mer info

 • Språkbanken

  Texter av olika slag och från olika tider finns tillgängliga i en form där varje ord presenteras i sitt sammanhang (s.k. konkordans). Materialet omfattar texter på ca 75 miljoner ord, från modern tidningstext och litterär text till Strindbergs produktion och bakåt till medeltida rimkrönikor.

  Mer info

 • SVAR - Svensk arkivinformation

  Digitaliserat/inskannat svenskt arkivmaterial, t.ex. kyrkböcker, folkräkningar, domstolshandlingar.

  Mer info

 • SveMed+

  ”SveMed+ är en bibliografisk databas som innehåller referenser till artiklar från skandinaviska tidskrifter inom ämnesområdena medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik. Nästan hälften av de löpande tidskrifterna är expertgranskade. Länkar till fulltext förekommer.” Databasen är indexerad med MeSH-termer på både svenska och engelska.

  Mer info

 • Svensk bibliografi 1700-1829 (SB17)

  Svensk bibliografi 1700-1829 (SB17) är en del av den totala LIBRIS-databasen, och omfattar stora delar av det i Sverige och svenska provinser utgivna 1700-talstrycket. Bibliografin är huvudsakligen baserad på Kungl. bibliotekets samlingar, och innehåller för närvarande ca 50.000 titlar.

  Mer info

 • Svensk Filmdatabas

  ”Svensk Filmdatabas är Svenska Filminstitutets egen filmdatabas. Här kan du söka information om samtliga svenska långfilmer sedan 1897, utländska filmer som har haft svensk biografpremiär, en stor mängd svenska kort-, dokumentär- och tv-filmer samt filmer som bevaras av Filmarkivet i Grängesberg. Totalt omfattar Svensk Filmdatabas drygt 62 000 filmer – varav cirka 17 000 är svenska – och 265 000 personer som på något sätt medverkat vid tillkomsten av dessa filmer, regissörer, manusförfattare, skådespelare etc. Här finns även uppgifter om filmbolag, filmförlagor och i filmer förekommande musikverk.” (sfi)

  Mer info

 • Svensk folkbildningsbibliografi

  Den retrospektiva ämnesbibliografin Svensk folkbildningsbibliografi (1850-1950) är en del av den totala LIBRIS-databasen, och innehåller referenser till monografier och samlingsverk, artiklar i tidskrifter, samlingsverk och årsböcker.

  Mer info

 • Svensk historisk bibliografi

  Ämnesbibliografin Svensk historisk bibliografi är en del av den totala LIBRIS-databasen, och innehåller referenser till monografier och samlingsverk, artiklar i tidskrifter och samlingsverk, recensioner av böcker som ingår i bibliografin. Titlar publicerade 1994 och senare bevakas löpande; dessutom sker för närvarande en systematisk registrering av titlar från perioden 1977-1993. Här finns en förteckning över de tidskrifter och årsböcker som regelbundet indexeras av bibliografin.

  Mer info

 • Svensk konstvetenskaplig bibliografi

  Ämnesbibliografin Svensk konstvetenskaplig bibliografi är en del av den totala LIBRIS-databasen och innehåller referenser till artiklar i tidskrifter, samlingsverk och årsböcker, monografier och samlingsverk och recensioner i tidskrifter. Perioden 1994-1996 har indexerats. För tiden därefter finns för närvarande ingen finansiering. Enstaka poster registreras dock. 1997 påbörjades en retrospektiv indexering av perioden 1981-1993.

  Mer info

 • Svensk litteraturvetenskaplig bibliografi

  Är en del av den totala LIBRIS-databasen. Innehåller referenser till böcker och samlingsverk, tidskriftsartiklar, artiklar i samlingsverk, årsböcker och recensioner.

  Mer info

 • Svensk medicinalhistorisk bibliografi

  Svensk medicinalhistorisk bibliografi innehåller totalt ca 50 000 referenser till artiklar, utredningar, betänkanden med mera inom området svenskt medicinalväsen.

  Mer info

 • Svensk mediedatabas

  Svensk mediedatabas, SMDB, är söktjänsten för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Här hittar du bl. a.: - tv-program sända i SVT från och med juli 1978 och TV4 från och med november 1990 - tv-program sända från Sverige via satellit eller via det digitala marknätet - radioprogram sända i Sveriges riksradio från och med 1987 - cd-skivor, grammofonskivor och ljudkassetter - 78-varvsskivor - filmer och videofilmer - multimedier. Folkmusik är en katalog över 2298 folkmusikinspelningar.

  Mer info

 • Svensk MESH

  MeSH (Medical Subject Headings) är den kontrollerade vokabulär (tesaurus) som används vid National Library of Medicine. Data från NLM kompletteras med svenska översättningar utförda av personal vid Karolinska Institutets bibliotek.

  Mer info

 • Svensk musikhistorisk bibliografi

  Är en del av den totala LIBRIS-databasen. Innehåller referenser till böcker och artiklar i svenska musiktidskrifter, musikartiklar i andra tidskrifter samt dokument på Internet.

  Mer info

 • Svensk patentdatabas (Swedish patent database)

  PRV:s e-tjänst Svensk Patentdatabas är en söktjänst som innehåller: - Svenska patent - Svenska offentliga patentansökningar - Europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige - EP-ansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen) - Beviljade EP-patent där Sverige är designerat (sökbara i databasen i sex månader från EPO:s beviljandedatum) - Tilläggsskydd och förlängd tilläggsskyddstid för patent Patentdatabasen omfattar de uppgifter och dokument från 1885 fram till nu som finns i PRV:s arkiv. För närvarande visas inte patentskrifter i begränsad omfattning för validerade europeiska patent. Dessa kommer inom kort att visas i en kommande uppgradering av databasen. Databasen innehåller sökbar fulltext för alla patentdokument samt bibliografiska data, klassuppgifter, statusinformation, uppgifter om avgifter, diarieuppgifter, länk till Aktinsyn och merparten av de kungörelser som publiceras i Svensk Patenttidning. För material äldre än 1990 kan informationen i vissa falla vara ofullständig och bristfällig. För många äldre ansökningar finns enbart publiceringsnummer, klassuppgifter och de publicerade patentskrifterna tillgängliga. Det sökta resultatet redovisas som en träfflista, varifrån man kan gå till en fullpost.

  Mer info

 • Svenska Akademins ordbok (SAOB)

  Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är en omfattande historisk kartläggning av det svenska språket från 1521 och fram till våra dagar. SAOB är en i raden av historiska ordböcker på olika språk som i de flesta fall påbörjades redan under 1800-talet. Första bandet av SAOB (A-Anlöpning ) publicerades 1898 och det trettiotredje bandet (Svär-Talkumera ) kom ut 2002. I SAOB kan man se hur enskilda ord har använts under århundradena, vad de betyder, varifrån de kommer osv.

  Mer info

 • Svenska datatermgruppen

  Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska.

  Mer info

 • Svenskamerikansk bibliografi

  Är en del av den totala LIBRIS-databasen. Innehåller referenser till publikationer på svenska publicerade i Förenta Staterna eller Kanada. Den refererar även till publikationer utgivna i Sverige som behandlar svenskamerikanska frågor.

  Mer info

 • SwePub

  SwePub innehåller referenser till de forskningspublikationer som finns registrerade i för närvarande ett trettiotal svenska lärosätens publiceringsdatabaser, Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.

  Mer info

 • Sverigekartor

  Digitala Sverigekartor i skala 1:1 miljon och mindre.

  Mer info

 • The Oxford Text Archive

  The OTA works closely with members of the Arts and Humanities academic community to collect, catalogue, and preserve high-quality electronic texts for research and teaching. The OTA currently distributes more than 2500 resources in over 25 different languages.

  Mer info

 • The World Factbook

  Mängder med uppgifter om världens länder: statsskick, geografi, statistik, språk, religion, ekonomi, militärväsende m.m.

  Mer info

 • TRID (Transport Research International Documentation)

  900.000 referenser till publicerad eller pågående forskning inom transportväsende, ett växande antal med länkar till fulltext. Information om svenska publikationer och forskning inom området uppdateras kontinuerligt.

  Mer info

 • Uppsök

  Uppsatser från bl a: Blekinge Tekniska Högskola; Handelshögskolan vid Göteborgs universitet;Högskolan Dalarna; Luleå tekniska universitet; Lunds universitet; Stockholms universitet; Södertörns högskola; Umeå universitet; Uppsala universitet; Sveriges Lantbruksuniversitet. Man kan söka bland A- och B-uppsatser eller C-D-uppsatser och examensarbeten.

  Mer info

 • USPTO Patent full-text databases

  The Web Patent Full-Text Database (PatFT) contains the full-text of over 3,000,000 patents from 1976 to the present, plus limited bibliographic data for over 4,000,000 patents from 1790 to 1975. It provides links to the Web Patent Full-Page Images Database (PatImg), which contains over 70,000,000 images, including every page of over 7,000,000 patents from 1790 to the most recent issue week. The Web Patent Databases now serve over 25,000,000 pages of text (over 150,000,000 hits) per month to over 350,000 customers (distinct IP addresses, each of which might represent many individual users) each month. The Web Patent Databases serve over 36,000,000 full-page images each month.

  Mer info

 • Webopedia

  Ordlista för datorer och Internet.

  Mer info

 • WHOLIS

  Indexerar WHO´s publikationer från 1948 samt artiklar ur tidskrifter producerade av WHO från 1985.

  Mer info

 • Vitalis

  Vitterhetsakademiens katalog innehåller böcker, artiklar och konferensrapporter, Katalogens huvudsakliga ämnesområden är arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik samt kulturmiljövård.

  Mer info

 • WorldCat

  OCLC:s katalog över böcker och annat material i bibliotek världen över. WorldCat är en samkatalog skapad och upprätthållen av 9000 olika bibliotek. I WorldCat söker man bland fler än 1 000 000 000 titlar i över 10 000 bibliotekskataloger.

  Mer info

 • zbMath

  European Mathematical Societys referensdatabas inom matematik med angränsande tillämpningar. Referenser från tidskrifter, konferensproceedings och böcker, med en årlig tillväxt på ca 60.000 dokument. OBS! Demo-access där endast tre träffar visas.

  Mer info

 • Äldre svensktryck - Collijn, SB17 och Svenskt offentligt tryck (SOT)

  Svensk bibliografi, 1600-talet (Collijn) är en del av den totala LIBRIS-databasen, och omfattar merparten av det i Sverige och svenska provinser utgivna 1600-talstrycket, för närvarande ca 6000 titlar.

  Mer info