= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Statistik

  • Eurostat

    EU-statistik Themes: Key EU policies indicators General statistics (inkl. regionalstatistik) Economy and finance Population and social conditions Industry, trade and services Agriculture and fisheries External trade Transport Environment and energy Science and technology

    Mer info

  • SCB (Sveriges statistiska databaser)

    Statistiska data inom en mängd olika ämnesområden. Är ofta mer uppdaterad än SCB:s tryckta publikationer. Det är möjligt att välja färdiga tabeller eller skapa egna databaser. Man kan även välja att söka eller bläddra bland olika ämneskategorier. Guide och länkar till internationell statistik.

    Mer info