= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Standarder

 • E-nav

  Populär

  E-nav är en webbtjänst som ger tillgång till av högskolan utvalda standarder i fulltext. För att se vilka standarder Högskolan i Halmstad har tillgång till markerar man ”Mina standarder” vid sökrutan och söker. Kontakta biblioteket med önskemål om att tillgängliggöra ytterligare standarder i e-nav.

  Mer info

 • IEEE Xplore

  Populär

  Innehåller alla IEEE:s och IEE:s (The Institution of Electrical Engineers) tidskrifter, konferensrapporter och standarder. Totalt finns c:a 1.000.000 dokument tillgängliga i fulltext. Index och abstracts tas från databasen INSPEC. Dessa organisationer räknas till världens ledande sammanslutningar av forskare inom elektronik- och datorområdet.

  Mer info

 • ISO Standards catalogue

  There are three ways to find the standard you are looking for: -You can browse by ICS (International Classification for Standards). ICS is a way of classifying standards into fields such as electrical engineering or paper technology. -You can browse by TC (technical committees). ISO standards are developed by experts from TCs focusing on all kinds of different subjects from screw threads to shipping technology. By clicking on the TC you can see all the standards published by this group of experts. -You can search the standards catalogue using a key word or the number of the standard (all ISO standards are numbered) for example ‘quality management’ or ‘9001’ to find ISO 9001.

  Mer info