= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Kartor

  • Georegister

    Referensdatabas om Sveriges geologi från SGU (Sveriges geologiska undersökning). Innehåller en kartgenerator.

    Mer info

  • Sverigekartor

    Digitala Sverigekartor i skala 1:1 miljon och mindre.

    Mer info