= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Fulltext

 • ABI/Inform Global ABI Inform Global

  Populär

  Artikeldatabas inom främst företagsekonomi och angränsande samhällsvetenskap, informatik. Ämnesfokus ligger på alla aspekter av företagsekonomi. Databasen omfattar c:a 3700 tidskrifter varav c:a 2 700 är tillgängliga i fulltext. 2 400 vetenskapliga tidskrifter. Innehåller också veckotidningar, affärs- och datatidskrifter och dagstidningar såväl som amerikanska doktorsavhandlingar och en hel del företagsinformation.

  Mer info

 • Academic Search Elite

  Populär

  Databasen innehåller 1834 tidskrifter i fulltext samt referenser och abstract till artiklar i 3232 tidskrifter. Mer än hälften av tidskrifterna är fackgranskade.

  Mer info

 • ACM Digital Library

  Populär

  ACM Digital Library ger tillgång till bibliografiska referenser, abstracts och fulltextartiklar inom informationsteknologi och programmering. Databasen innehåller fulltext av alla ACM:s tidskrifter, nyhetsbrev och konferenser från och med 1947, samt ett antal övriga publikationer från relaterade organisationer. Dessutom finns ACM Online Guide to Computing Literature med över 1 miljon referenser till bibliografiskt material. Alla dokument klassificeras enligt ACM Computing Classification Scheme (CCS).

  Mer info

 • ArXiv.org

  E-printarkiv skapat av Cornell university. Arkiv fokuserat på fysik, matematik, datavetenskap och biologi.

  Mer info

 • CERN Document Server

  Över 900.000 bibliografiska poster, inklusive 320.000 dokument i fulltext, av intresse för forskare och studenter inom partikelfysik och relaterade områden. Omfattar förhandstryck, artiklar, böcker, tidskrifter, fotografier och mycket mer.

  Mer info

 • CIAO, Columbia International Affairs Online

  Populär

  Columbia International Affairs Online, CIAO, är en informationsresurs för internationella relationer / internationell politik. Den räknas som den mest heltäckande databasen för teori och forskning inom internationella relationer. Innehållet är till största delen i fulltext men till vissa resurser ges endast sammanfattningar. C:a 90 institutioner bidrar med innehållet till CIAO. Innehållet utgörs av bland annat forskningsrapporter, konferensrapporter, böcker, tidskrifter och annat material från 1991 och framåt.

  Mer info

 • CogPrints (Cognitive Sciences Eprint Archive)

  Mer info

 • Digital Library of MIT Theses

  Innehåller avhandlingar som efterfrågats och därför scannats och tryckts eller skickats elektroniskt till beställaren. Äldsta avhandlingen är från 1888.

  Mer info

 • Dimensions

  Dimensions is a linked research knowledge system that re-imagines discovery and access to research. Developed by Digital Science in collaboration with over 100 leading research organizations around the world, Dimensions brings together grants, publications, citations, alternative metrics, clinical trials, patents and policy documents to deliver a platform that enables users to find and access the most relevant information faster, analyze the academic and broader outcomes of research, and gather insights to inform future strategy. (From Digital Science)

  Mer info

 • DiVA

  DiVA (Digitala vetenskapliga Arkivet) är Högskolan i Halmstads publikationsdatabas för elektronisk publicering och registrering av forskningspublikationer samt studentuppsatser.

  Mer info

 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)

  Populär

  Drygt 1200 tidskrifter, varav ca 300 är sökbara på artikelnivå.

  Mer info

 • Ebook Central / Ebrary

  Populär

  Innehåller över 80 000 e-böcker i fulltext från många olika förlag. Databasen täcker ett brett ämnesområde, t.ex. samhällsvetenskap, humaniora, datateknik, teknik, pedagogik.

  Mer info

 • Emerald

  Populär

  Artiklar från c:a 240 tidskrifter från MCB University Press inom främst företagsekonomi, marknadsföring och informationsvetenskap. Även några tekniska tidskrifter. Merparten är tillgängligt i fulltext från 1994. Abstracts från 1989.

  Mer info

 • FAR Online

  FAR SRS är organisationen för revisions- och redovisningsbranschen i Sverige.Databasen innehåller publikationer i fulltext, bl. a. FAR:s Samlingsvolym, Revision; en praktisk beskrivning, Börs- och värdepapper, Skatte- och taxeringsförfattningar, Redovisningslagstiftning, Internationell redovisningsstandard IFRS/IAS samt tidskrifterna Balans (1975-), Skattenytt (1986-) och Nyhetsbrevet FAR SRS INFO (1994-) liksom Skatteverkets rättfallssamling (1997-).

  Mer info

 • FreeMedicalJournals.com

  Innehåller över 1340 e-tidskrifter i fulltext. Du kan söka tidskrifter genom att bläddra i titelindexet eller via specialitet.

  Mer info

 • Gale Virtual Reference Library

  Populär

  Via Gale Virtual Reference Library går det att söka direkt i 34 välrenommerade internationella referensverk inom olika ämnesområden.

  Mer info

 • Highwire Press

  Referens- och fulltextdatabas. Fri tillgång till ca 980 000 artiklar i fulltext från ca 880 vetenskapliga tidskrifter. Vetenskaplig information inom medicin, samhällsvetenskap, fysik, biologi m.m.

  Mer info

 • IEEE Xplore

  Populär

  Innehåller alla IEEE:s och IEE:s (The Institution of Electrical Engineers) tidskrifter, konferensrapporter och standarder. Totalt finns c:a 1.000.000 dokument tillgängliga i fulltext. Index och abstracts tas från databasen INSPEC. Dessa organisationer räknas till världens ledande sammanslutningar av forskare inom elektronik- och datorområdet.

  Mer info

 • Institut Nicod Electronic Archive

  Mer info

 • International Monetary Fund Publications

  Du kan använda deras sökgränssnitt elller välja att bläddra via titel, författare eller ämne.

  Mer info

 • Journals of the American Medical Association

  Mer info

 • JSTOR (Journal Storage)

  Populär

  Tidskrifterna är lagrade från sina startår, några så långt tillbaka som från 1800-talet, fram till en så kallad "moving wall". Detta innebär att det alltid finns en lucka på 3 - 5 år mellan det senast publicerade numret av en tidskrift och det senast tillgängliga numret i JSTOR.

  Mer info

 • NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations)

  Mer info

 • OAIster

  OAIster är en samkatalog för miljontals poster som hämtats från olika öppna arkiv från hela världen med hjälp av Open Archives Initiative Protocol för metadata Harvesting (OAI-PMH). Omfattar OAIster mer än 25 miljoner poster från fler än 1.100 institutioner.

  Mer info

 • Oxford Journals

  Populär

  Fulltextdatabas som hämtar artiklar från c:a 170 tidskrifter. Sök på titel, bläddra alfabetiskt eller ämnesvis.

  Mer info

 • Project Gutenberg

  En mängd kända och viktiga texter fritt tillgängliga. Klassiska verk från början av århundradet, av författare som Shakespeare, Poe och Dante. I dag innehåller databasen över 6000 e-böcker. Du kan söka eller bläddra via författare eller titel.

  Mer info

 • Project Muse

  Vi prenumererar endast på en enskild tidskrift, Journal of Democracy via plattformen Project Muse. Till övriga tidskrifter finns endast referenser och oftast ett abstrakt.

  Mer info

 • Projekt Runeberg

  Projekt Runeberg innehåller en samling av digitala faksimilutgåvor. I dag uppgår databasen till över 596.000 bok- och tidningssidor från över 1100 titlar.

  Mer info

 • Retriever Mediearkivet

  Populär

  Över 5.000.000 tidnings- och tidskriftsartiklar och pressreleaser i fulltext från Affärsvärlden, Aftonbladet, Borlänge Tidning, Borås Tidning, Computer Sweden, Dagens Forskning, Dagens Nyheter, Dagens IT, Dagens Medicin, Datateknik, Elektroniktidningen, Expressen, Falu Kuriren, Finanstidningen, Göteborgs-Posten, Hallands Nyheter, Helsingborgs Dagblad, ikoner, Info, Kristdemokraten, Landstingsvärlden, Mobil, Moderna Tider, Mora Tidning, Nerikes Allehanda, nu, Ny Teknik, Nya Dagen, Nya Ludvika Tidning, Nätverk & Kommunikation, Nätvärlden, Pressens Mediaservice, Pressreleaser - Waymaker, Privata Affärer, Resumé, Råd & Rön, Siren, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio Dagens Eko, Södra Dalarnes Tidning, Ticker, Vision, Vår bostad, Värnpliktsnytt, Västerbottens-Kuriren, Östersunds-Posten, Dagens Nyheter, Expressen, Kvällsposten, GT m. fl. Även radioinslag.

  Mer info

 • Riksdagens dokument

  Här kan du söka efter offentliga publikationer som t.ex. riksdagsskrivelser, betänkanden & yttranden, motioner, förslag & redogörelser, propositioner m.m. Från dessa sidor kan du följa olika ärenden från förslag till beslut. SFS, Svensk författningssamling, grundlagarna och EU-nämndens protokoll m.m. hittar du också här.

  Mer info

 • Rättsbanken (InfoTorg Juridik)

  Populär

  Domstolspraxis: Högsta domstolens domar och domar från hovrätterna i fulltext 1960- (referat från 1949-), domar från Högsta förvaltningsdomstolen/ Kammarätterna/ Förvaltningsdomtolar, Arbetsdomstolens domar i fulltext 1974- , Regeringsrätten 1972-, Marknadsdomstolen 1978, m.m. Riksdagstryck: propositioner 1971 (1971-1992/93 urval med utgångspunkt från gällande SFS, 1993/94-alla)) -, kommittédirektiv 1987-, utskottsbetänkanden 1989/90-, snabbprotokoll 1989/90-. Europarätt inklusive Celex. Referenser till litteratur och tidskriftsartiklar. Nyhetstjänst som man kan prenumerera på inom olika rättsområden.

  Mer info

 • SAGE Journals Online

  Populär

  C:a 560 tidskrifter inom ämnesområdena samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap.

  Mer info

 • Science Direct

  Populär

  Innehåller Elseviers och närstående förlags (Academic Press, JAI, Pergamon, North-Holland m. fl.) tidskriftsbestånd. C:a 1800 titlar inom främst biologi, kemi, fysik, medicin, idrottsmedicin, hälsa, samhällsvetenskap och teknik.

  Mer info

 • Social Science Research Network, SSRN

  Forskningsinformation och forskningsrapporter inom företagsekonomi och nationalekonomi. De flesta dokument finns att hämta som fulltext.  Databasen har utökats med material inom övrig samhällsvetenskap och även humaniora.

  Mer info

 • SpringerLINK

  Populär

  Innehåller över 1000 tidskrifter i fulltext och täcker flertalet ämnesområden. Tidskrifterna inkluderar de som tidigare förmedlades av databasen Kluwer.

  Mer info

 • Språkbanken

  Texter av olika slag och från olika tider finns tillgängliga i en form där varje ord presenteras i sitt sammanhang (s.k. konkordans). Materialet omfattar texter på ca 75 miljoner ord, från modern tidningstext och litterär text till Strindbergs produktion och bakåt till medeltida rimkrönikor.

  Mer info

 • SwePub

  SwePub innehåller referenser till de forskningspublikationer som finns registrerade i för närvarande ett trettiotal svenska lärosätens publiceringsdatabaser, Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.

  Mer info

 • Taylor and Francis Online

  Populär

  Taylor & Francis Online innehåller tidskrifter i fulltext från förlaget Taylor & Francis inom humaniora och samhällsvetenskap. Du kommer åt abstrakt för samtliga artiklar och fulltexten för prenumererade tidskrifter, över 1500 titlar, från 1997- och framåt. Förutom under namnet Taylor & Francis publiceras även tidskrifter inom Taylor & Francis Group under namnen CRC Press, Garland Science, Psychology Press och Routledge.

  Mer info

 • The Oxford Text Archive

  The OTA works closely with members of the Arts and Humanities academic community to collect, catalogue, and preserve high-quality electronic texts for research and teaching. The OTA currently distributes more than 2500 resources in over 25 different languages.

  Mer info

 • Wiley Online Library

  Populär

  Plattformen innehåller c:a 2300 tidskrifter inom områdena naturvetenskap, teknik, medicin, ekonomi samt samhälls- och beteendevetenskap.

  Mer info