= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Fakta

 • Database for statistikk om høgre utdanning (DBH): Publiseringskanaler

  Det norska registret över auktoriserade vetenskapliga publiceringskanaler (tidskrifter, serier och förlag), även kallat ”norska listan”.

  Mer info

 • Eddifah

  Databasen är under uppbyggnad. Syftet är ytterst att göra det möjligt att skapa allmänt tillgängliga kataloger och arkivförteckningar över bibliotekens handskriftssamlingar och personarkiv.

  Mer info

 • Eurostat

  EU-statistik Themes: Key EU policies indicators General statistics (inkl. regionalstatistik) Economy and finance Population and social conditions Industry, trade and services Agriculture and fisheries External trade Transport Environment and energy Science and technology

  Mer info

 • InCites: Journal Citation Reports (JCR)

  Populär

  Om du vill bedöma en viss tidskrifts impact är JCR förmodligen den mest prominenta databasen. Förutom tidskrifters impact factor kan du se citeringsfrekvens, storlek och utgivare inom fler än 200 ämnesdiscipliner. All data utgår ifrån innehållet i Science Citation Index fråm Thomson Reuters.

  Mer info

 • Internet movie database

  IMDb är en av de största och mest heltäckande filmdatabaserna på Internet. Ger information om filmer, tv-program, datorspel etc. från hela världen. Innehåller även uppgifter om skådespelare, regissörer, filmarbetare och filmbolag.

  Mer info

 • Landguiden/Länder i fickformat

  Populär

  Fakta om alla världens länder. Man kan läsa om ett land och/eller jämföra länder och världsdelar från olika geografiska, ekonomiska, politiska, sociala och kulturella fakta. Även en del statistik och kartor. Sammanställd av Utrikespolitiska Institutet och bygger delvis på ”Länder i fickformat” men innehåller mycket mer information. Avdelningen Internationella organisationer bygger på uppdaterad information från skriftserien Organisationer i fickformat.

  Mer info

 • MathWorld

  Fri nätresurs som täcker matematikens huvudområden och underdiscipliner, med bl.a. formelsamlingar.

  Mer info

 • NAD (Nationell Arkivdatabas)

  Den Nationella Arkivdatabasen (NAD) är en sökbar databas som innehåller uppgifter om arkivmaterial i svenska arkiv, bibliotek och museer. NAD byggs upp genom sammanläggning av olika arkivdatabaser, vilka i sin tur representerar en lång rad arkivförvarande institutioner i Sverige.

  Mer info

 • Nationalencyklopedin (NE)

  Populär

  Databasen innnehåller alla Nationalencyklopedins 20 band, 3 supplementband samt ordböckerna. Allt detta nås via sökgränssnittet. Notiser och reportage beskriver aktuella händelser. Det finns även tusentals länkar till kvalitetsgranskade externa resurser. Basen uppdateras kontinuerligt.

  Mer info

 • PARLINE

  Databas med material om parlament, val, konstitutioner, politik m.m. (1992-).

  Mer info

 • Svensk Filmdatabas

  ”Svensk Filmdatabas är Svenska Filminstitutets egen filmdatabas. Här kan du söka information om samtliga svenska långfilmer sedan 1897, utländska filmer som har haft svensk biografpremiär, en stor mängd svenska kort-, dokumentär- och tv-filmer samt filmer som bevaras av Filmarkivet i Grängesberg. Totalt omfattar Svensk Filmdatabas drygt 62 000 filmer – varav cirka 17 000 är svenska – och 265 000 personer som på något sätt medverkat vid tillkomsten av dessa filmer, regissörer, manusförfattare, skådespelare etc. Här finns även uppgifter om filmbolag, filmförlagor och i filmer förekommande musikverk.” (sfi)

  Mer info

 • Ulrichsweb

  Populär

  Databas med information om en mängd akademiska, vetenskapliga och granskade (peer-reviewed) tidskrifter, för närvarande över 300.000. Här finner du information såsom; innehåll, utgivningsdetaljer, innehållsförteckningar. Du finner även bibliografisk förlagsinformation för OA (Open Access) publikationer, dagstidningar och nyhetsbrev.

  Mer info