= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Bibliotekskataloger

 • AfricaLit Plus

  Nordiska Afrikainstitutets katalog innehåller referenser till böcker, tidskriftsartiklar, bokkapitel, officiella handlingar etc.

  Mer info

 • Arbline

  Specialiserad databas på arbetslivsfrågor. Arbline är Arbetslivsbibliotekets avslutade katalog och databas inom arbetsliv och arbetsmiljö. Den innehåller referenser till böcker, forskningsrapporter, nordiska tidskriftsartiklar etc. Arbline täcker svensk och utländsk forskning och praktik inom området från 1980-talet till och med 2006. Databasen är en deldatabas i LIBRIS.

  Mer info

 • Bibliotek.dk

  Samkatalog för de danska offentliga biblioteken. Databasen innehåller över 9.000.000 poster. Över 650 bibliotek har sitt bestånd sökbart i databasen.

  Mer info

 • Bibsys

  Nationellt bibliotekssystem för de norska special- och forskningsbiblioteken. Norges motsvarighet till Libris. Från BIBSYS kan du fritt söka efter böcker och andra publikationer som finns vid universitetsbiblioteken i Norge, Nationalbiblioteket samt vid andra forskningsinstitutioner.

  Mer info

 • British Library Public Catalogue

  Ett av världens största bibliotek. The British Library Public Catalogue (BLPC) är ett webgränssnitt till British Library´s huvudsakliga kataloger. Katalogerna är uppdelade efter material som endast är tillgängligt via läsesalar och material tillgängligt för fjärrlån. Du kan välja att söka i en katalog eller samtliga kataloger.

  Mer info

 • GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolans bibliotekskatalog)

  Databas över idrottslitteratur samt områden som medicin, folkhälsa, psykologi och pedagogik. Databasen innehåller hänvisningar till böcker, artiklar, audiovisuellt material, bokkapitel, konferensmaterial, pressklipp, examensarbeten från olika högskolor och universitet samt forskningsrapporter.

  Mer info

 • Halmstad stadsbibliotek

  På biblioteket kan du låna bl a böcker, CD-skivor, videofilmer och språkkurser.Stadsbiblioteket har en hel del litteratur som används på utbildningar på Högskolan.

  Mer info

 • Historisk bibliografi (Norhist)

  Referenser till böcker, småtryck, monografier i serier och artiklar i tidskrifter och årsböcker, utgivna i Norge 1980-1997. Ingen språklig begränsning, men det mesta är på norska.

  Mer info

 • KVINNSAM

  KVINNSAM är en del av den totala Libris-databasen. KVINNSAM är en tvärvetenskaplig referensdatabas med svensk och utländsk genusvetenskaplig litteratur ur Göteborgs universitetsbiblioteks bestånd. KVINNSAM innehåller c:a 100.000 referenser.

  Mer info

 • KVK (Karlsruher Virtueller Katalog)

  Detta är inte en nationell bibliotekskatalog. Men det går att söka i en mängd tyska, främst universitetsbibliotek, bibliotekskataloger samtidigt. Det går också att söka i utländska nationella bibliotekssystem. Totalt kan du söka bland 75.000.000 titlar.

  Mer info

 • Legimus (Talboks- och punktskriftsbiblioteket - TPB)

  Legimus har ersatt den gamla katalogen som myndigheten Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB hade. Myndigheten heter numera MTM. TPB har bytt namn till Myndigheten för tillgängliga medier. MTM:s katalog, där du kan söka och låna anpassade böcker heter Legimus.

  Mer info

 • Library of Congress Online Catalog

  Katalogen innehåller c:a 12.000.000 titlar till böcker, seriella publikationer, data-filer, manuskript, kartor, musik, ljudinspelningar och visuellt material.

  Mer info

 • Libris

  Söker i Sveriges universitets-, högskole- och forskningsbiblioteks bestånd. Totalt c:a 6.000.000 titlar är sökbara. Går att se vilka bibliotek som har en viss publikation samt om publikationen finns tillgänglig för utlån eller ej.

  Mer info

 • Norsk kunsthistorisk bibliografi (KUNSTBIB)

  ”Norsk kunst (basene Falck og Langballe); Norsk kunst, kunstteori, utenlandsk kunst (kun behandlet av norske forfattere) (basen ARLIS); Kunstindustri og boligarkitektur (basen Bonytt) Basene ARLIS og Falck: Referanser til bøker, artikler fra bøker og periodika, (ARLIS og Langballe: også utstillingskataloger) - utgitt i Norge og i utlandet inntil 1971 (Langballe), 1971-1986 (Falck), 1992- (ARLIS - men også eldre når det gjelder Edv. Munch); Bonytt: tidsskriftartikler 1941-1970, 1991- (da registrert i ARLIS). For flere detaljer, se hver enkelt bases beskrivelse.”

  Mer info

 • Riksarkivets biblioteksportal

  Gemensam bibliotekskatalog för biblioteken vid Riksarkivet, Krigsarkivet och landsarkiven i Sverige. Samlingarnas tyngdpunkt i biblioteken vid Statens arkiv ligger huvudsakligen inom ämnesområdena historia, lokalhistoria, förvaltning, biografi och släktforskning. Riksarkivet och Krigsarkivet har unika samlingar inom sina specialområden arkivlitteratur, krigsväsen och svenskt militärt tryck. Bibliotekskatalogen har en gemensam sökfunktion för alla arkivbiblioteken och en sökfunktion för respektive bibliotek.

  Mer info

 • Sondera

  I Sondera söker du samtidigt i bibliotekskatalogen LIBRIS, de svenska arkivens databas NAD och Svensk mediedatabas SMDB.

  Mer info

 • Svensk folkbildningsbibliografi

  Den retrospektiva ämnesbibliografin Svensk folkbildningsbibliografi (1850-1950) är en del av den totala LIBRIS-databasen, och innehåller referenser till monografier och samlingsverk, artiklar i tidskrifter, samlingsverk och årsböcker.

  Mer info

 • Svensk litteraturvetenskaplig bibliografi

  Är en del av den totala LIBRIS-databasen. Innehåller referenser till böcker och samlingsverk, tidskriftsartiklar, artiklar i samlingsverk, årsböcker och recensioner.

  Mer info

 • Svensk medicinalhistorisk bibliografi

  Svensk medicinalhistorisk bibliografi innehåller totalt ca 50 000 referenser till artiklar, utredningar, betänkanden med mera inom området svenskt medicinalväsen.

  Mer info

 • Svensk musikhistorisk bibliografi

  Är en del av den totala LIBRIS-databasen. Innehåller referenser till böcker och artiklar i svenska musiktidskrifter, musikartiklar i andra tidskrifter samt dokument på Internet.

  Mer info

 • Svenskamerikansk bibliografi

  Är en del av den totala LIBRIS-databasen. Innehåller referenser till publikationer på svenska publicerade i Förenta Staterna eller Kanada. Den refererar även till publikationer utgivna i Sverige som behandlar svenskamerikanska frågor.

  Mer info

 • Vitalis

  Vitterhetsakademiens katalog innehåller böcker, artiklar och konferensrapporter, Katalogens huvudsakliga ämnesområden är arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik samt kulturmiljövård.

  Mer info

 • WorldCat

  OCLC:s katalog över böcker och annat material i bibliotek världen över. WorldCat är en samkatalog skapad och upprätthållen av 9000 olika bibliotek. I WorldCat söker man bland fler än 1 000 000 000 titlar i över 10 000 bibliotekskataloger.

  Mer info

 • Äldre svensktryck - Collijn, SB17 och Svenskt offentligt tryck (SOT)

  Svensk bibliografi, 1600-talet (Collijn) är en del av den totala LIBRIS-databasen, och omfattar merparten av det i Sverige och svenska provinser utgivna 1600-talstrycket, för närvarande ca 6000 titlar.

  Mer info