Sök i databasen


Register over vitenskapelige publiseringskanaler (Norwegian list)

Norsk senter for forskningsdata (NSD)

Norska listan

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.