Anmärkning

Under ’Produkter’ kan du med hjälp av kartgeneratorn ta fram och ladda hem egna kartor över Sveriges berggrund, jordarter, grundvatten, maringeologi, geokemi och geofysik.

Sök i databasen


Georegister

Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Referensdatabas om Sveriges geologi från SGU (Sveriges geologiska undersökning). Innehåller en kartgenerator.

Databastyp


Läs mer

Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.