Sök i databasen


Sverigekartor

Lantmäteriet

Digitala Sverigekartor i skala 1:1 miljon och mindre.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.