Sök i databasen


Database for statistikk om høgre utdanning (DBH): Publiseringskanaler

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)

Det norska registret över auktoriserade vetenskapliga publiceringskanaler (tidskrifter, serier och förlag), även kallat ”norska listan”.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.