Anmärkning

För närvarande funkar det endast på Högskolan Windows-datorer.

Ej tillgänglig utanför Högskolans nätverk.

Sök i databasen


SVAR - Svensk arkivinformation

Riksarkivet

Digitaliserat/inskannat svenskt arkivmaterial, t.ex. kyrkböcker, folkräkningar, domstolshandlingar.

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.
Läs mer

Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.