Sök i databasen


Nationalencyklopedin (NE)

Populär

Nationalencyklopedin

Databasen innnehåller alla Nationalencyklopedins 20 band, 3 supplementband samt ordböckerna. Allt detta nås via sökgränssnittet. Notiser och reportage beskriver aktuella händelser. Det finns även tusentals länkar till kvalitetsgranskade externa resurser. Basen uppdateras kontinuerligt.

Databastyp


Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.

Allmänna användningsvillkor.