Sök i databasen


FPO : IP Research & Communities (Free patents online, Freepatentsonline)

Free patents online

Söksystem för patent.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.