Sök i databasen


ClinicalTrials

U.S. National Institutes of Health

ClinicalTrials är ett register över kliniska prövningar från ca 175 länder.

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.
Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.