Anmärkning

Du kan klicka dig vidare till JCR för en viss tidskrift när du befinner dig i UlrichsWeb, som är en databas med förlagsinformation för seriella publikationer från ProQuest.

Sök i databasen


InCites: Journal Citation Reports (JCR)

Populär

Thomson Reuters

Om du vill bedöma en viss tidskrifts impact är JCR förmodligen den mest prominenta databasen. Förutom tidskrifters impact factor kan du se citeringsfrekvens, storlek och utgivare inom fler än 200 ämnesdiscipliner.

All data utgår ifrån innehållet i Science Citation Index fråm Thomson Reuters.

Täckning

2003-

Databastyp


Läs mer

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.

Allmänna användningsvillkor.