Anmärkning

Du kan klicka dig vidare till JCR, Journal Citation Report, som är en databas som innehåller citeringsinformation, impact factor mm.

Sök i databasen


Ulrichsweb

Populär

Proquest

Databas med information om en mängd akademiska, vetenskapliga och granskade (peer-reviewed) tidskrifter, för närvarande över 300.000. Här finner du information såsom; innehåll, utgivningsdetaljer, innehållsförteckningar. Du finner även bibliografisk förlagsinformation för OA (Open Access) publikationer, dagstidningar och nyhetsbrev.

Täckning

1932-

Databastyp


Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.

Allmänna användningsvillkor.