Sök i databasen


Google Books

Google

Sök i bokens fulltext, hitta det som intresserar dig och få reda på var du kan få tag i boken. En del böcker finns tillgängliga i fulltext, för en del ges utdrag och för andra endast bibliografisk information.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.