Sök i databasen


TRID (Transport Research International Documentation)

Transportation Research Board

900.000 referenser till publicerad eller pågående forskning inom transportväsende, ett växande antal med länkar till fulltext. Information om svenska publikationer och forskning inom området uppdateras kontinuerligt.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.