Anmärkning

Välj fliken Business

Sök i databasen


Retriever Bolagsinfo

Populär

Retriever Sverige AB

Innehåller information om alla Sveriges företag, oavsett bolagsform. Här finns information om organisationsnummer, antal anställda, kontaktinformation, styrelseinformation, årsredovisningar m.m. Innehåller även koncernstrukturer samt kompletta resultat- och balansräkningar för aktiebolag. Bolagsinformationen finns både som sökbara parametrar och som uppladdningsbara pdf:er. Historiken går tillbaka till år 2000/2001.

I databasen kan man söka fram företag inom en viss bransch, region eller storleksordning och jämföra bolag och branscher. Sökresultat kan exporteras till Excel för vidare bearbetning och analys.

Täckning

1994 - framåt. Täckningen varierar för olika källor.

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.

Allmänna användningsvillkor.