Sök i databasen


Norsk kunsthistorisk bibliografi (KUNSTBIB)

”Norsk kunst (basene Falck og Langballe); Norsk kunst, kunstteori, utenlandsk kunst (kun behandlet av norske forfattere) (basen ARLIS); Kunstindustri og boligarkitektur (basen Bonytt)
Basene ARLIS og Falck: Referanser til bøker, artikler fra bøker og periodika, (ARLIS og Langballe: også utstillingskataloger) - utgitt i Norge og i utlandet inntil 1971 (Langballe), 1971-1986 (Falck), 1992- (ARLIS - men også eldre når det gjelder Edv. Munch); Bonytt: tidsskriftartikler 1941-1970, 1991- (da registrert i ARLIS). For flere detaljer, se hver enkelt bases beskrivelse.”

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.