Sök i databasen


Rikstermbanken

Innehåller facktermer med definitioner av ord och begrepp och deras betydelse.
I många fall kan man äves se termerna på engelska, tyska, franska. finska.

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.