Anmärkning

För att du skall kunna se vilka artiklar vi har tillgång till direkt i Google Scholar krävs det att GS vet att du kommer från Högskolan i Halmstad, därför måste du logga in.

Du måste också lägga till oss under bibliotekslänkar under inställningar i GS. Sök på Halmstad och välj följande: Halmstad University - Get Full Text@hh.se

Om du inte vill gå via vår proxy-server kan du gå direkt till http://scholar.google.com

Sök i databasen


Google Scholar

Google

Litteratur inom akademisk forskning världen över där du från ett och samma ställe kan söka efter flera ämnen och källor, såsom: vetenskapligt granskade skrifter, avhandlingar, böcker, referat och artiklar, från akademiska förlag, yrkessamfund, preprintarkiv, universitet och andra akademiska organisationer.

Täckning

Kontinuerlig uppdatering

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Läs mer

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.

Allmänna användningsvillkor.