Sök i databasen


UR Access

Populär

UR:s hela digitala utbud i form av streamingfiler för både radio och tv-program. Över 5000 program. Programmen finns även sökbara i Libris.

Med UR Access kommer också tjänsten DelaLika. ”Den andra kanalen DelaLika är för lärosätens egen produktion, för lärare och studenter – för att publicera egna filmer och ljudfiler. Kanalen kan nyttjas för att göra lärobjekt, komplettera URs material etc. Kanalen skall även nyttjas som publiceringsyta för filmkurser i UR/SNHs regi. Man behöver ett särskilt konto för att kunna publicera.”

Använd länken nedan för att anmäla dig.

Databastyp


Läs mer

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.

Allmänna användningsvillkor.