Sök i databasen


Svensk mediedatabas

Statens ljud- och bildarkiv

Svensk mediedatabas, SMDB, är söktjänsten för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Här hittar du bl. a.:
- tv-program sända i SVT från och med juli 1978 och TV4 från och med november 1990
- tv-program sända från Sverige via satellit eller via det digitala marknätet
- radioprogram sända i Sveriges riksradio från och med 1987
- cd-skivor, grammofonskivor och ljudkassetter
- 78-varvsskivor
- filmer och videofilmer
- multimedier.
Folkmusik är en katalog över 2298 folkmusikinspelningar.

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.