Anmärkning

Bisnode har beslutat att begränsa sökbarhet och tillgång till originaldomar via IP-access för att värna den personliga integriteten. För de forskare och studenter som behöver tillgång till avgöranden från de lägre instanserna: tingsrätter, hovrätter, förvaltningsrätter och kammarrätter finns möjlighet att få det genom en personlig inloggning.

För information kontakta biblioteket@hh.se

Originaldomar är som tidigare kopplade till och tillgängliga via nyhetsartiklarna i InfoTorg Juridik. Vad gäller avgöranden från andra instanser än de som nämnts ovan har det inte skett några förändringar.

Sök i databasen


Rättsbanken (InfoTorg Juridik)

Populär

InfoTorg

Domstolspraxis: Högsta domstolens domar och domar från hovrätterna i fulltext 1960- (referat från 1949-), domar från Högsta förvaltningsdomstolen/ Kammarätterna/ Förvaltningsdomtolar, Arbetsdomstolens domar i fulltext 1974- , Regeringsrätten 1972-, Marknadsdomstolen 1978, m.m.
Riksdagstryck: propositioner 1971 (1971-1992/93 urval med utgångspunkt från gällande SFS, 1993/94-alla)) -, kommittédirektiv 1987-, utskottsbetänkanden 1989/90-, snabbprotokoll 1989/90-.
Europarätt inklusive Celex.
Referenser till litteratur och tidskriftsartiklar.
Nyhetstjänst som man kan prenumerera på inom olika rättsområden.

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.

Allmänna användningsvillkor.