Sök i databasen


Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)

EBSCO

LISTA indexerar 600 tidskrifter plus böcker, forskningsrapporter och konferenstryck inom biblioteksvetenskap, klassifikation, katalogisering, bibliometri, informationsåtervinning och informationshantering ända från mitten av 60-talet.

Täckning

1960-

Databastyp


Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.

Allmänna användningsvillkor.