Sök i databasen


AfricaLit Plus

Nordiska Afrikainstitutets katalog innehåller referenser till böcker, tidskriftsartiklar, bokkapitel, officiella handlingar etc.

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.