Sök i databasen


GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolans bibliotekskatalog)

Databas över idrottslitteratur samt områden som medicin, folkhälsa, psykologi och pedagogik.
Databasen innehåller hänvisningar till böcker, artiklar, audiovisuellt material, bokkapitel, konferensmaterial, pressklipp, examensarbeten från olika högskolor och universitet samt forskningsrapporter.

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.