Sök i databasen


WHOLIS

Indexerar WHO´s publikationer från 1948 samt artiklar ur tidskrifter producerade av WHO från 1985.

Täckning

1948-

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.