Sök i databasen


Halmstad stadsbibliotek

Halmstads kommun

På biblioteket kan du låna bl a böcker, CD-skivor, videofilmer och språkkurser.Stadsbiblioteket har en hel del litteratur som används på utbildningar på Högskolan.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.