Sök i databasen


Cochrane Library

Populär

Wiley

Cochrane Library består av ett antal databaser inom evidensbaserad omvårdnad och medicin. Fulltextdatabasen The Cochrane Database of Systematic Reviews innehåller systematiska översikter över randomiserade kontrollerade kliniska prövningar samt kontrollerade kliniska studier och behandlingsresultat inom medicin, odontologi och vårdvetenskap.

Detta är primärt en referensdatabas även om visst material finns i fulltext.

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.

Allmänna användningsvillkor.