AppStore Google Play

Sök i databasen


Legimus (Talboks- och punktskriftsbiblioteket - TPB)

Legimus

Legimus har ersatt den gamla katalogen som myndigheten Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB hade. Myndigheten heter numera MTM.

TPB har bytt namn till Myndigheten för tillgängliga medier. MTM:s katalog, där du kan söka och låna anpassade böcker heter Legimus.

Databastyp


Läs mer

Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.