Anmärkning

Är en deldatabas av Libris

Sök i databasen


KVINNSAM

Kungliga biblioteket

KVINNSAM är en del av den totala Libris-databasen. KVINNSAM är en tvärvetenskaplig referensdatabas med svensk och utländsk genusvetenskaplig litteratur ur Göteborgs universitetsbiblioteks bestånd. KVINNSAM innehåller c:a 100.000 referenser.

Täckning

1970 - nutid.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.