Anmärkning

Databasen tillhandahålls av Byggnadsmaterial, LTH vid Lunds universitet.
Databasen driftas av Högskolan i Halmstad. Sökgränssnitt utvecklat och driftas av Högskolebiblioteket i Halmstad.

Sök i databasen


ByggDok

Högskolan i Halmstad

Material med inriktning på bygg. Fritt tillgänglig. Uppdateras ej.
I "BYGGDOK Kunskapsbank: Fastighet Bygg Miljö 1966-2006", finns en kvarts miljon sammanfattningar till både svenska, nordiska och ett urval internationella tidskriftsartiklar, böcker, forskningsrapporter inkl. examensarbeten, branschföreskrifter, lagar och regler etc.

Täckning

1990-2006

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.