Sök i databasen


PEDro - Physiotherapy Evidence Database

University of Sydney

Innehåller både referenser till randomiserade kontrollerade studier och systematiska litteraturöversikter inom sjukgymnastik. Även länkar till fulltext.

Täckning

1952 - nutid.

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.