Sök i databasen


Collection of Computer Science Bibliographies

Innehåller över 1 miljon referenser till artiklar, tekniska rapporter, konferensbidrag, bibliografier m.m. inom det datavetenskapliga området. Vissa referenser är länkade till fulltext.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.