Sök i databasen


ArXiv.org

Cornell university

E-printarkiv skapat av Cornell university. Arkiv fokuserat på fysik, matematik, datavetenskap och biologi.

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.